Friday, February 24, 2012

Korsvägen, Göteborg

Korsvägen, Göteborg (Foto Anders N)

No comments: