Tuesday, February 14, 2012

Apropå svensk kulturpolitik...

...så har det börjat dyka upp små kulturella institutioner här och var. Under mina senaste resor har jag mött både ett minibibliotek:

bibliotek, i telefonkiosk, minibibliotek, bromölla, skåne, foto anders n

...och en minikonsthall:

konsthall, 1.0, jönköping, huskvarna, kur, slussvakt, kanalvakt, brovakt, vaktkur, foto anders n

Lovvärda initiativ båda två. Speciellt biblioteket, som inte bara ger folk tillgång till fina, härliga böcker, utan också bevarar den utrotningshotade telefonkiosken, och ger den en ny uppgift ute i samhället. Utan uppgift finns risken att den bara skulle plockas bort. Det är ofta så med kultur. Har den ingen uppenbar mening, betydelse, eller kanske framför allt inget uppenbart ekonomiskt värde/ingen betydelse för den ekonomiska tillväxten, då är det lätt hänt att den utrotas. Därför är det bra med ovanstående små kulturyttringar i samhället. Men det är viktigt att tänka på att de är komplement, till bibliotek och konsthall. De får inte betraktas som en ersättning. Vi behöver fortfarande våra vanliga bibliotek och konsthallar. Mer kultur åt folket!

No comments: