Friday, June 5, 2015

Minskade anslag för snöröjning...

snöröjning, snöplog, snow plow
Minskade anslag för snöröjning...
(Foto Anders N)

No comments: