Thursday, June 25, 2015

För din och dina medpassagerares säkerhet...

...Använd Bältet!

Du har säkert sett skyltarna på bussen. Förhoppningsvis följer du dom också. I Norrland kan man på vissa bussar se dessa skyltar kompletterade med en säkerhetsskylt till...

Använd bilbälte
Jag är lite osäker på betydelsen. Men jag tolkar den som att knivar och knogjärn ska förvaras hos föraren under färd. Liknande skyltar borde snarast införas på bussarna i Stockholm, Göteborg och Malmö...

No comments: