Monday, June 22, 2015

Gunillagatan, Malmberget...

Gunilla
Gunillagatan (Foto Anders N)

Vem är den Gunilla som har en egen gata i Malmberget?
Det fick jag aldrig veta... Vet du?

No comments: