Tuesday, June 9, 2015

Malmtåg

Malmtåg, IORE, lok, train
En vanlig syn i Lappland är de så kallade Malmtågen.
Malm från gruvorna tar tåget till havet för vidare färd med båt.
Tågen far antingen norrut till Narvik i Norge
eller söderut till Luleå. Först kommer två(!) lok.

malmtåg
Sedan kommer malmvagnarna...

malmvagnar
...och ännu fler malmvagnar.

malmbanan
 De tar aldrig slut. Malmtågen kan ha upp till 68 vagnar.
Varje vagn väger 120 ton. Totalt 8160 ton.
Tågen är ungefär 750 meter långa...

Katterat, tågolycka
På gruvmuseet i Kiruna finns en modell av tågolyckan i
Katterat 1993. Strax före Narvik. Ett malmtågslok spårade
ur och gled 70 meter ner för berget. Lyckligtvis stannade alla
malmvagnarna kvar där uppe och det var gott om snö så
loket landade någorlunda mjukt. Lokföraren klarade
sig utan värre skador. Men han lär ha tappat
lusten att köra tåg. Jag förstår honom...

No comments: