Tuesday, November 3, 2015

The number of the beast...typ...

Jag har i detta ögonblick 666 kr och 66 öre på mitt bankkortskonto. Det måste betyda något. Jag är dock lite osäker på vad...

No comments: