Sunday, November 15, 2015

Maka och dotter...

Maka Fru Dotter
Här hvila bruksegaren C J Sohlbergs
Maka och Dotter.

Hade de inga egna namn?

No comments: