Thursday, November 19, 2015

Den slutliga bekräftelsen på min växande känsla av att ha åkt för långt...

Nordpolen Busshållplats. Jo faktiskt. På riktigt!
(Foto Anders N)

No comments: