Monday, August 24, 2015

Om man ska vara petig (förtydligande om den komplicerade gränsdragningsfrågan...)

OK, säger du. Jag förstår. Haparandaborna bryr sig inte så mycket om landsgränser. De vill egentligen vara finnar. Och Torneå sitter mer ihop med Sverige än med Finland. Men var går gränsen EGENTLIGEN? DET MÅSTE VÄL FINNAS EN GRÄNS! Hur ska man annars kunna veta var man är?

Om du envisas. Så här är det. Om vi går från väster till öster:

IKEA Haparanda Tornio
Först kommer IKEA. Det är definitivt Sverige.

Haparanda Tornio Resecentrum
Sedan kommer bussterminalen. Den är gemensam mellan Haparanda och Torneå. Men den ligger i Sverige.

Barents center
Sedan kommer ett slags ingenmansland. En avstannad byggarbetsplats som är tänkt att bli det så kallade
Barents Center. Uppenbarligen döpt efter Barents Hav som ligger ungefär 50 mil härifrån. Här ska det byggas ännu fler affärer. Samt en multiarena och ett gigantiskt hotell. Du vet, sånt där som behövs i varje svensk småstad.

Victoriatorget, Haparanda
Sedan kommer ett långt smalt torg. I princip en gågata. Det kallas Victoriatorget. Efter svenska kronprinsessan. Finland har ingen prinsessa alls. På torget finns ett par märkliga skulpturer.

Rajalla Tornio
Sedan kommer en galleria full med affärer.

Tornio
Sedan kommer Torneå.

Då jag inte såg några skyltar, trodde jag att jag var i Sverige tills jag plötsligt var i Torneå. Då trodde jag att jag hade passerat gränsen inne i gallerian. Men det var också fel. Gallerian är helt och hållet finsk.

Är det då ingenmanslandet som är gränsen? Ingenmansländer brukar vara det...

Nej. Ingenmanslandet är svenskt.

Suck...var går det där gränseländet då?

Ja, jag vet. Det är komplicerat. Men det var du som envisades. Gränsen går mitt på Victoriatorget. Gågatan alltså. Inte så att den korsar gatan, nej, den går mitt på gatan, längs med gatan. Förlåt...torget.

Victoriatorget

Det lilla som här finns kvar av Torne älvs bifåra, mellan Torneå och Sverige, rinner under torget. Ovanpå torget finns en mycket symbolisk gränsflod i form av några smala bassänger med fontäner. Varken bassänger eller fontäner innehöll något vatten när jag var där. Det var lite för kallt...

skulptur, staty, haparanda, tornio, torneå, sverige, finland, gränsen

I ena änden av torget/gågatan står en staty. Två små lekande pojkar och en liten flicka som skådar mot framtiden. Eller mot Sverige för att vara exakt. Vänster lekande pojke sitter i Sverige. Höger lekande pojke sitter i Finland. Att flickan inte får vara med och leka är elakt.

I bakgrunden skymtas den sjö, som är resterna av den ursprungliga bifåran till Torne älv, det vill säga den egentliga gränsälven. Numera med land på alla sidor om. Och med avrinning under Victoriatorget.

I andra änden av torget/gågatan står den så kallade gränsbågen. Flätad av gult, blått och vitt. Det vill säga de svenska gulblå respektiva finska blåvita färgerna. Observera att det är ingen port man förväntas gå igenom. Från ett land till ett annat. Istället står den på tvären över gränsen. För att BINDA IHOP de båda länderna.

gränsbågen, haparanda, tornio, torneå, sverige, finland, gränsen

Hoppas alla frågetecken kring den komplicerade gränsdragningen mellan Haparanda och Torneå därmed är utredda...

No comments: