Tuesday, August 18, 2015

Jag önskar att du förstod...

Jag önskar att du förstod
(Inskription på toalettvägg i Pajala)
Foto Anders N

No comments: