Thursday, July 16, 2015

Sameviste...

Sameviste, same, samer, lappland
Sameviste...
(...Renar, Utställningar, Samiskt hantverk, Café,
Samisk lunch, Stugor & "Activities")
Foto Anders N

No comments: