Monday, July 27, 2015

Samekonst...

Nils Nilsson Skum
Brandsläckare, inspirerad av den samiske
konstnären Nils Nilsson Skum. (Se tidigare inlägg).

No comments: