Monday, July 27, 2015

Förstörelse av fornminnen...

Jokkmokk, gamla marknadsplatsen, vattenfall, fornlämningar
Läser i dagens nätupplagor att Vattenfall lägger ny kraftledning i Jokkmokk. Gräver ett schakt rakt igenom 400-åriga fornlämningar. "Av misstag". Det har blivit fel. Underentreprenören har inte sökt alla nödvändiga tillstånd innan de började gräva, säger Vattenfall.

Visst har man hört talas om någon bonde som av misstag råkat plöja upp några gamla fornminnen som gömt sig i hans åker. Men det är inte alls vad det här handlar om. Jag känner igen platsen på bilderna. Det är inte vilken åker eller skog som helst. Jag har gått där själv. Gamla Marknadsplatsen. Ett slags hembygdspark idag.

Och jag undrar vad man menar med Sökt alla nödvändiga tillstånd? De har uppenbarligen inte sökt något tillstånd alls. Man kan inte ha frågat någon överhuvudtaget. Varken över- eller underentreprenör kan ens ha nämnt sina planer för någon med minsta kunskap om skogsdungen. Hade de gjort det hade de fått reda på att det var ett sällsynt dumt ställe att gräva på. Det var först när lokalbefolkningen upptäckte vad som pågick som det blev stopp.

Vem gräver ett kraftledningsschakt rakt genom en hembygdspark, eller vilken annan mark som helst, utan att i alla fall fråga markägaren först? Oavsett om där finns fornlämningar eller inte?

No comments: