Friday, July 3, 2015

Lapplands många språk...

samiska
I Lappland talas många språk. Förutom svenska och samiska
även finska. En lokal variant. Och samiskan har flera olika
dialekter. Vilket bör tydligt framgå av denna skylt...

No comments: