Thursday, May 28, 2015

Sprängd i Kiruna...

explosion
Klockan 01:50. Hela Kiruna skakar. Sprängning i gruvan. Därefter är allt tyst och lugnt igen. Jag somnar om.

I gruvan påbörjas insprutning av frisk luft direkt efter sprängningen. Luftningen fortsätter fram till morgonen, när en ingenjör kontrollerar luften. Om allt är som det ska släpper man in gruvarbetarna. De hämtar den lösa malmen med sina stora maskiner. Lastar den i stora hissar som transporterar den mot vidare bearbetning. När all lös malm är hämtad skickar man in borrmaskinerna. De styrs av tekniker som sitter vid datorer någon helt annanstans. Borrmaskinerna borrar långa hål in i berget. Hålen fylls med trögflytande sprängämne. Hålet täpps till så inte sprängämnet rinner ut igen. En tändanordning fästs. Nästa natt spränger man igen, och allt börjar om igen...

No comments: