Thursday, December 3, 2015

Mina bilder ljuger aldrig...

En något närsynt tredjedels bloggläsare har hört av sig med klagomål angående mitt blogginlägg från Svartön häromdagen. Närmare bestämt angående bilden av stridsflygplanet som lyfte från Kallax flygplats som föranledde mitt nämnande av flygövningen ACE:Den fjärdedels läsaren ställer sig tveksam till att flygplanet på bilden verkligen är ett flygplan. Förmodligen, påstår den femtedels läsaren, är det bara en repa på linsen. Låt mig därför i bevissyfte bifoga en närbild...

Närbild flygplan

...på ett flygplan som satt på en pinne i det köpcentrum jag besökte på min hemväg senare på kvällen. Mer om det så småningom.

Flygplan på pinne

No comments: