Friday, December 4, 2015

Med religionen som slagträ... / Religion as a weapon...

religion
Med religionen som slagträ...
/ Religion as a weapon...

(Foto Anders N)

No comments: