Tuesday, September 1, 2015

I Sangis återfick jag mitt modersmål...

Kalix kommun

Färden gick västerut. Jag kunde snabbt notera att ungefär samtidigt som jag lämnade Haparanda kommun och åkte in i Kalix kommun började skyltarna omkring mig bli begripliga. Svenska, alltså. Första begripliga orten var Sangis. Intressant nog upptäckte jag senare att Carl von Linné gjort precis samma iakttagelse som jag. Nästan 300 år tidigare. Och han åkte på andra hållet:

"När jag miste Sangis, miste jag ock mitt modersmål, i Seivis
var pura finnar, dem jag ej förstod."


Seivis är en mycket liten by på Haparandasidan om kommungränsen. Den lyckades jag missa. Men Sangis (knappt 600 invånare) såg jag från bussen...

Sangis vägkrog
Sangis igenspikade vägkrog

Sangis älv
Sangis älv

Sangis bro
Sangis bro

Sangis affär
 Sangis affär

Sangis kyrka
Sangis skola
Sangis skola (en skymt i alla fall)

UFO Flygande tefat Flying saucer
Sangis flygande tefat

No comments: