Wednesday, September 23, 2015

Sverigefinsk mjölk! (Inte finlandssvensk...)

sverigefinsk finlandssvensk
Två paket Arlamjölk med text på finska. Det vill säga Sverigefinsk mjölk. Inte att blanda ihop med finlandssvensk mjölk. Det är många svenskar som har problem med att skilja på:

Sverigefinnar: Finsktalande finländare i Sverige.
Finlandssvenskar: Svensktalande finländare i Finland.

Observera begreppet finländare. Alla personer från Finland är finländare. Både finsk- och svensktalande. En finne däremot är en person som talar finska. Oavsett var personen bor. I Finland är de flesta Finländare, men alla dessa är inte finnar.

I Tornedalen finns det många som talar finska. De som bor på den svenska sidan Torne älv är inte Sverigefinnar. Även om de bor i Sverige och talar finska. De är ju inte från Finland. Däremot är de Tornedalsfinnar. Precis som de som bor på andra sidan älven, i Finland. En Tornedalsfinne är nämligen som det framgår av namnet finsktalande och boende i Tornedalen. På valfri sida älven.
 Min mormor var finlandssvensk. Hon var född i Finland men kunde aldrig något annat språk än svenska. Hade du kallat henne finne hade du fått veta att du levde. Så småningom flyttade hon till Skåne. Då blev hon en svensk finlandssvensk. Vilket är om möjligt ännu mer komplicerat...

No comments: