Monday, September 7, 2015

Svensk järnväg...

svensk järnväg, banfel, spårfel, växelfel, snöhinder, snö, på grund av, pga, signalfel, tågstrul, tågproblem, tågförsening
Svensk järnväg... (Foto Anders N)

No comments: