Tuesday, September 29, 2015

Finska posten i Övertorneå

Övertorneå
Välkommen till Övertorneå. 2000 invånare i tätorten. 7 mil
norr om Haparanda (och Torneå) längs Torne älv.

Matarenki
Övertorneå säger vi svenskar. Lokalbefolkningen föredrar
Matarenki. Vad det betyder är däremot oklart och omtvistat.

Övertorneå klockstapel bottnisk

Övertorneå kyrka
Kyrkan är från 1737. Också den av kyrkobyggaren Hans Biskop.

När Finland blev ryskt 1809 delades, som jag tidigare har nämnt, Tornedalens samhällen och församlingar som vanligtvis sträckte sig över älven. Nu blev de två halvor, en på var sida älven. I Finland finns följaktligen också ett Övertorneå med tillhörande kommun. Ylitornio på finska. Nästan exakt lika stora som sina svenska motsvarigheter.

Ofta hamnade kyrkorna vid delningen på den svenska sidan. De första åren fick finnarna lov att ro över älven till Sverige varje söndag för att gå i kyrkan. Sedan sponsrade tsaren församlingarna så man kunde bygga egna kyrkor...

finsk och svensk postlåda
Förmodligen är Övertorneå den enda ort i Sverige där man kan skicka brev till Finland för (finskt) inrikesporto. Finska posten har en låda bredvid den svenska. (Endast finska frimärken!) I Haparanda måste man i alla fall gå över gatan till Finland för att hitta en dylik...

No comments: