Sunday, May 11, 2014

Tog en sväng förbi universitetsområdet på vägen hem...

Karlstad universitet, Karlstads, universitetet, bibliotek, biblioteket, universitetsbibliotek, universitetsbiblioteketKarlstad universitet, Karlstads, universitetetKarlstad universitet, Karlstads, universitetetKarlstad universitet, Karlstads, universitetet, huvudentrén, entrén, huvudentréKarlstad universitet, Karlstads, universitetet, handelshögskolanKarlstad universitet, Karlstads, universitetet, handelshögskolan
 Karlstad universitet, Karlstads, universitetet, handelshögskolan
 Karlstad universitet, Karlstads, universitetet, studenternas hus

Karlstad universitet, Karlstads, universitetet, höghus, höghusenKarlstad universitet, Karlstads, universitetet, höghus, höghusen, innovation park
Universitetsområdet i Karlstad ligger längst
ute i stadens östra delar, nära Alster.

(Foto Anders N)

No comments: