Wednesday, July 27, 2011

Och några till...

På de tjugo minuter som har gått sedan jag publicerade föregående inlägg, har jag nu fått 18 styck spam-mail till. 8 VISA och 10 Western Union...

No comments: