Sunday, July 10, 2011

En dag på landet: Varning för ko!

varning för ko, kossa, mu, tjur, kalv, kviga, tjurkalv, mjölkmaskin, landsbygd, landsväg, en dag på landet, foto anders n
Varning för ko! (Foto Anders N)

No comments: