Tuesday, October 13, 2015

Finland Loves Sweden

Finland Loves Sweden Haparanda
Finland Loves Sweden*
(Foto Anders N)

(*Utsikt över Torne älv från Finska sidan. Haparanda i bakgrunden...)

No comments: