Friday, April 13, 2012

Day and night...

day and night, dag och natt, bro, väg, bilväg, slakthusleden, nybyggd bro, röde orm, göteborg, foto Anders N
Day...
day and night, dag och natt, bro, väg, bilväg, slakthusleden, nybyggd bro, röde orm, göteborg, foto Anders N
...and night. (Foto Anders N 2012)

No comments: