Saturday, June 14, 2014

Något för tågälskande Humbert?

Tolita
Tolita - Hälften tågstation, hälften Lolita... (Foto Anders N)

No comments: