Friday, February 7, 2014

Tärningarna är kastade...

tärningen är kastad, alea jacta est, alea iacta est, The die has been cast
...i förorten (Foto Anders N)

No comments: