Thursday, March 17, 2016

Till minne av...

till minne
...släktens främste poet och kulturpersonlighet. I brist på egna ord just nu, väljer jag hans, ur en diktsamling från 1963. Jag tycker att de väl sammanfattar hans inställning till de stora frågorna:

"Jag vill inte ha
någon odödlighet
Jag vill inte ha
frälsning för min själ
Jag vill inte vara
ett irrande spårljus
sedan min kropp
blivit aska och mull
Gud - om du finns -
låt mig sova vidare
på den yttersta dagen
då alla andra samlas
i rättegångssalen
Jag vill inte ha
någon försvarsadvokat
Ingen gud har rätt
att döma en människa
som nyttjade sin fria vilja
och valde att leva
utanför dagen..."

- Carl R
1930-2016

No comments: