Friday, March 20, 2015

Solförmörkelsen...

solförmörkelse
...eller i alla fall det lilla man såg av den från Olofström.
(Foto Anders N)

No comments: