Tuesday, March 10, 2015

Segregationens två sidor...

Mina hemtrakter är återigen i medierna. Ja, jag räknar även Kristianstad kommun som mina hemtrakter... "Segregationen ökar mest i Kristianstad" rapporterar Sveriges Radio. De hänvisar till en undersökning som Dagens Nyheter har gjort. Ordet Segregation förklaras här som "det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper". Det vill säga att människor av samma sort ofta bor på samma ställe, och inte träffar och blandas med andra sorters människor. Och de problem detta medför. Har man varit i Näsby och Gamlegården, Kristianstads svar på Bergsjön eller Rinkeby, är det lätt nicka igenkännande.

Näsby, Gamlegården, Kristianstad

Men det är bara halva sanningen. Segregationen har alltid två delar. Undersökningen gäller, vilket också nämns i radioinslaget, inte bara staden Kristianstad utan hela Kristianstads kommun. Det vill säga även Åhus, Kristianstads svar på Täby. Segregation kan se ut på många sätt...

Åhus

No comments: