Tuesday, March 10, 2015

Oklar telefontid...

Ringde nyss för att boka om en läkartid. Möttes av en automatisk röst:

"Välkommen till sjukhusets mottagning. Vid akut sjukdom, ring 112." 

Du vet hur det brukar låta. Sedan fick jag välja ärende. Jag tryckte 1 "för att tala med en sekreterare, för om- eller avbokning av tid."  

"För att underlätta handläggning" ombads jag knappa in mitt personnummer. Och fyrkant. Vilket jag gjorde. Därefter ombads jag ange mitt "fullständiga telefonnummer". Jag kommer aldrig ihåg mitt telefonnummer. Borde de inte på något sätt kunna registrera det nummer jag ringer ifrån? Nåväl, jag knappade in mitt mobilnummer. Det kan jag utantill.

Så långt inget ovanligt. Det är så här det brukar gå till. Och det är ganska smidigt. Vanligtvis. Men idag...

"Vi kommer att ringa upp dig på telefon 073-wiiiåååweiiiååååååå 30..."

Ursäkta?

"...Klockan 10 över weeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiii."

Nu är jag lite tveksam till hur jag ska gå vidare med det här. Men jag förmodar att jag helt enkelt får vänta till klockan är 10 över weeeeeiiiiiiiiiii. När nu det är. Vet du?

Det känns som att det kan bli en lång väntan...

No comments: