Monday, September 12, 2011

Hållut(utropstevck,enb)

Jagförstårattdxunbaralänbgtarefternbyainbläggk,menbdxetärinbte
såinbspireranbdxeattsk,rivcanbärmanbmåstek,listrainballa
mellanbslagmanbuellt.Ivcevck,anbharjaglyvck,atsunbdxvcik,a
spårvcagnbsolyvck,orovchterroristattavck,ermenbnbuharjagmtts
avcnbågotjaginbtek,anbnbemästra:
Tanbgenbtnbordxetharflippatuttotalt.Spevcielltfrustreranbdxe
nbärmanbsk,ask,rivcainblösenbordxk,ovchinbtek,anbse
edxak,tvcadxmanbsk,rivcer.etsk,anblienbnbydxatorsnbartk,
menbdxetfårnblienbnbudxgetlösnbinbgjustnbu...

Idxagmåstejagalltsåutovchk,öpaettnbytt
tanbgenbtnbordxet(utropstevck,enb).Jagunbdxraromdxet
finbnbspåEmmausellerEnbnbeshörnba(Stadxsmissionbenb)?

2 comments:

Anonymous said...

Du har inte funderat på att helt enkelt kopiera ett mellanslag och klistra in det mellan varje ord? Fast det är klart, det hade inte varit lika arty.... Även om det är farligt nära lunarstormspråk....

T'syf ~pl said...

Precis min tanke, och också vad jag försökte mig på i ett par mail. Men det blev ohållbart, och definitivt inget jag orkade göra i ett helt blogginlägg. Se nästa inlägg för en översättning av detta inlägg från lunarstormska till vanlig svenska.

(Tackar för en utmärkt inspirerad kommentar i gammal god stil. Härligt!)