Sunday, October 12, 2014

Fotografiska fynd från bokmässan 2014...

bokmässan, bok- och biblioteksmässan, göteborg, svenska mässan, 2014
bokmässan
långben, bokmässan
 eget bås, bokmässan
 Fotografiska fynd från Bokmässan 2014... (Foto Anders N)

No comments: