Monday, April 21, 2014

I äggets tecken 3: Förlorat ägg

ägg, egg
Förlorat Ägg
(Foto Anders N)

No comments: