Friday, March 9, 2012

Ordningen återställd...

Vattnet fungerar igen,
pumpen i gatan är borta,

Och all snö är på plats igen...
(Men varningsmärket i gathörnet står kvar)

Ordningen återställd?
ordningen återställd, snö, gathörn, foto anders n
2012-03-09, Ordningen återställd (Foto Anders N)

Trevlig helg!

No comments: