Saturday, December 10, 2011

Från vårens västsvenska resa: Skara vattentorn

skara vattentorn, foto anders n
Foto Anders N

No comments: