Thursday, March 29, 2007

T**** förnekar sig inte...

Det har visat sig att T**** fortfarande inte har överfört mitt bredbandsabonnemang till den nye ägaren. Först sa de till honom att det berodde på att vi inte hade skrivit på överföringspapperen. Och det är ju inte så konstigt, för vi har ju inte fått några. Har de försvunnit på vägen? Båda två? Vid nästa kontakt med företaget så visar det sig att de inte skickat ut några. De har nämligen inte fått några adresser till oss! (Kunde de inte ha sagt något om det förra gången då?). Fast de HAR fått adresserna. För en dryg månad sedan, 2007-02-26, skrev de följande till mig:

De överlåtelseavtal vi skickar är färdigifyllda, och vi behöver därför få följande information från dig:
- Abonnemangsnummer
- Frånträdande (nuvarande) kunds namn och personnummer
- Frånträdande kunds postadress
- Namn och telefonnummer till beställaren
- Tillträdande (blivande) kunds namn och personnummer
- Ny adress för bekräftelser- Ny adress för fakturor
Vi skickar ut avtalet så snart vi fått informationen från dig.
Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Observera raden "Vi skickar ut avtalet så snart vi fått informationen från dig. "

2007-03-04 skickade jag dem de efterfrågade uppgifterna. Det var i det mailet som jag också undrade om de inte kunde låta tillträdande kund ta över de bundna månader som abonnemanget varit vilande, eftersom jag inte ville betala för en icke utnyttjad tjänst (se tidigare inlägg). Det accepterade de som bekant inte, och svarade mig detta. Eftersom de svarade på det mailet, så förmodar jag att de läst det, och också mottagit adressuppgifterna. Vidare skrev de att:

För att överlåta ett bredbandsabonnemang till en annan privatperson, krävs att den tillträdande kunden kontaktar oss. Vi gör då en kreditprövning på den tillträdande kunden och skickar därefter ett överlåtelseavtal för påskrift av både från- och tillträdande kund.

Det låter rimligt, men det sa de ingenting om förra gången. De sa, som du säkert minns att: "Vi skickar ut avtalet så snart vi fått informationen från dig." Men så enkelt var det visst inte...

En tid därefter tog den tillträdande kunden kontakt med dem första gången. Men de valde alltså att inte skicka något avtal då heller. Vid tillträdande kunds andra kontakt med dem så sa de bara att abonnemanget inte överförts, eftersom de inte fått något påskrivet kontrakt från oss. Det lät som om bollen låg hos oss. Följaktligen trodde tillträdande kund att kontrakten var utskickade och att det var jag som satt och höll på dem. Men jag hade ju inga kontrakt, för T**** hade ju aldrig skickat några. Varför försökte de då påskina att bollen låg hos oss?

När tillträdande kund tar kontakt med dem för tredje gången så erkänner de direkt att de inte skickat något, men återigen försöker de skylla på oss: Påstår att det beror på att vi inte gett dem några adressuppgifter. Alltså ljuger de oss rakt upp i ansiktet en gång till, och påstår återigen att det är vårt fel att överföringen dragit ut på tiden. Hade det varit mig som de sagt detta till så hade jag ju omedelbart kunnat genomskåda deras lögn, men nu är det ju den tillträdande kunden som pratar med dem. Han vet ju inte exakt vad jag har gjort. Jag vet ju att de redan har haft adressinformationen i en månads tid. Vad ska de skylla på nästa gång? Jag kan inte låta bli att åter citera raden:

Vi skickar ut avtalet så snart vi fått informationen från dig.

Vad är nu min slutsats av detta? Jo, eftersom de tidigare meddelat mig att:

Du står som betalningsansvarig för alla fakturor tills abonnemanget är överlåtet på tillträdande kunden.

...så kan jag bara förstå det hela som att de drar ut på tiden så mycket som möjligt för att kunna skicka mig en räkning till, på abonnemangsavgift för den tiden jag väntat på att de ska skicka ut överlåtelseavtalet.
(Avgift för ett bredband som fortfarande är kopplat till det telefonabbonemang som jag sade upp för tre månader sedan, eftersom jag då flyttade ifrån den lägenhet där telefonen fanns.)

Det måste kännas härligt att kunna ta betalt för att inte göra någonting!!!

No comments: