Monday, March 12, 2007

Angående tentan...

...så hade jag 38 poäng. Stabilt godkänt. Eller G+ som det hette på den gamla goda tiden. (Max: 50, Gränsen för G låg på 27, VG: 40). Synd att han genomskådade min fabulerade definition av ordet "Postfuturism".

No comments: