Tuesday, February 20, 2007

Zolvo loggor udgpå oisso i

...står det som första rubrik på text-TVs nyheter, i alla fall på min TV. Det meddelas också att:

Jenke Lg ss-n cr n%start mot LIIp

Jag tror att det första ska utläsas "Volvo lägger bud på Nissan", och att det andra har något med Henke Larsson att göra. Det är väldigt talande exempel för hur bilden på min TV är just nu. SVT 1 är hyfsad, TV4+ är faktiskt alldeles utmärkt, men för de övriga kanalerna krävs det en viss fantasi för att urskilja vad de föreställer. Det är inte omöjligt, men det tar alltså lite tid...

No comments: