Monday, May 19, 2014

Karlstads hemliga busshållplatser...

Ganska snart insåg jag att vandrarhemmets läge på Kasernhöjden var nästan perfekt för utforskande av Värmland. Jag visste redan från början att det fanns en stadsbusshållplats kallad just Kasernhöjden i närheten. Ett par gånger i timmen gick bussar på fem minuter in till bussterminalen. Där i sin tur fanns regionalbussar till de flesta större orter. Precis bakom bussterminalen låg järnvägsstationen. Om man nu skulle våga sig på att åka tåg. Jag kände att det bar lite emot efter incidenten med SJ Regional (osv osv) på vägen upp.

Men faktum var att Vandrarhemmets läge är ännu bättre än så. När regionalbussarna avgått från bussterminalen kör de alla mer eller mindre samma väg ut till stora vägen (E18) som går i väst-östlig riktning strax norr om centrum. Och precis vid utfarten från centrum till E18, det så kallade Klaramotet, ligger - Kasernhöjden med vandrarhemmet. En stor del av alla regionalbussar som ska ut från Karlstad passerar precis nedanför backen. Alla jag behövde i alla fall...

Ska du österut går du över vägen till hållplats Karolinen. Strax före påfarten till E18. Ska du västerut behöver du inte ens gå över vägen utan hoppar på vid Tingvallahallarna. Det vill säga vid påfarten på andra sidan. Ska du norrut (inte E18) går du under vägen och hoppar på någonstans längs Sandbäcksgatan. Hur smidigt som helst. Ska du åka tåg får du dock masa dig hela vägen ner till stationen, även om tågen västerut också passerar bara 200 meter från vandrarhemmet. Men där finns ingen hållplats...

Mycket smidigt som sagt, men inte helt lätt att veta. I alla fall inte om man är utböling som jag. Om du på Värmlandstrafiks hemsida fyller i Kasernhöjden (hållplats) som startpunkt, och sedan någon långt bort belägen ort som mål, rekommenderar den alltid fem minuters resa med stadsbuss till bussterminalen först, även om det räcker med att gå 100 meter extra och hoppa på regionalbussen där direkt när den åkt från terminalen. Fyller du däremot i Kasernhöjden (adress) som start, får du reda på vid vilken av de närliggande hållplatserna du kan hoppa på lämplig regionalbuss direkt. Varför lägga onödig tid på att åka ner till terminalen, när bussen ändå kommer till dig?

Det står inte heller på hållplatserna vilka regionalbussar som stannar där. Bara stadsbussarna syns på skylten och på tidtabellerna inuti. Kanske av platsbrist. Du måste alltså själv veta vid vilken busskur din regionalbuss stannar, och när den gör det. Förmodligen förväntas du kolla upp det på internet. Men alla har ju som bekant inte Smartphones eller ens dator med internetuppkoppling hemma. Och även om man har det och får reda på att Karlskogabussen stannar vid Karolinen, står det inte PÅ VILKEN SIDA VÄGEN den stannar. Det finns ju väntkur på båda sidor vägen. Och vägen är i det här fallet en stor bred flerfilig trafikled. Inte helt lätt att ta sig över, särskilt inte om man har bråttom och i sista minuten upptäcker att man står på fel sida. För som utböling är man inte helt säker på vilket håll bussen är på väg. Man kan förmoda att bussen är på väg från bussterminalen och ut på stora vägen, och att det därför handlar om den östra sidan. Men helt säker kan man inte vara och det där med väderstreck kan vara lite oklart en mulen dag i en ny stad. Då hade det underlättat med en liten lapp i kuren...

Värmlandstrafik
Hållplats Karolinen i Karlstad. Här stannar även buss 500 till Karlskoga och Kristinehamn. Men det är tydligen en hemlighet...

Karolinen, Karlstad
Karolinen, Karlstad, på avstånd (Foto Anders N)

PS: Hållplatsen Karolinen är uppkallad efter den närliggande kontorsbyggnaden med samma namn. En gigantisk kåk som uppfördes när ett antal av Försvarsmaktens myndigheter, däribland Värnpliktsverket, omlokaliserades från Stockholm till Karlstad på 1970-talet. Redan 1982 försvann dock en hel del av verksamheten, och 2004 försvann en stor del till. Förutom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, som det nu mera heter, finns nu andra, icke militära, verksamheter i komplexet...

Karolinen, Karlstad
Karolinen, Karlstad, på närmre håll (Foto Anders N)

No comments: