Monday, August 27, 2012

Från Planket 2012

planket,
Mina bilder...och böcker...
planket,
Lite mera Plank...
göteborgs
Leicaobjektivsdiskussion...
planket,
Fotograf fotograferar fotograf som fotograferar fotograf...
planket,
Plank tillhörigt de utställare som av okända anledningar inte dök upp...

No comments: