Saturday, February 27, 2016

Indirekta observationer av Umeås undre värld...

Ibland när jag kliver in i en hiss kan jag bli lite osäker. Var är jag egentligen? Ja, inte osäker på om jag är i en hiss eller inte, det brukar vara ganska uppenbart. Men osäker på vilken våning. Och framförallt vad den ska kallas.

"Ground floor" säger engelsmännen. Det vill säga markvåningen, eller markplanet. Det kan inte misstolkas. Men vi svenskar brukar säga "Första våningen" för samma sak. Den våning man går in i huset på. "First floor" för en engelsman är däremot våningen ovanför "Ground floor". Det vill säga vad svensken skulle kalla "Andra våningen." "First floor" betyder alltså andra våningen. Det är där det brukar bli problem...

För att återgå till hissarna, är de så gott som alltid internationella. Och med internationella menar jag i det här fallet engelska. Hur arabiska eller kinesiska hissar ser ut har jag inte en aning om.

För att underlätta för mig och andra personer som tänker för mycket, har hissfabrikanterna oftast gjort en av våningsknapparna i en annan färg. Vanligtvis grön. Grön våning betyder "Ground floor" alltså markplan. "Första våningen" för en svensk. Där man går in i byggnaden. Eller ut.

Om hissen har en grön våningsknapp märkt "0" kan man vara ganska säker på att den följer internationell engelsk standard. Eller?

Jag stod vid spåret på Umeås station och klev in i hissen. Där fanns två knappar:

hissknappar

En grön "0" och en ogrön "1". Följer man logik och standard borde den gröna 0:an vara den våning jag befann mig på. Markplan. Och 1:an en våning uppåt. Problemet var att hissen inte gick uppåt utan ner till en gångtunnel under station och större gata. Alltså betydde grön 0:a källartunnelvåning. Och vanlig 1:a betydde markplan. Lite ovanligt, men inte så svårt att begripa ändå. Det fanns bara två våningar, markplan och källartunnelvåning. Och våning 1 bör ligga ovanför våning 0. Jag tryckte på den gröna 0:an och åkte ner i tunneln. Där klev jag ut, gick under spåren och in i motsvarande hiss för att åka upp igen...

elevator buttons

Där fanns TRE våningsknappar. "2", "0" och "1". Redan ordningen gjorde mig förvånad. Borde det inte vara "0", "1" och "2"? Eller "2", "1" och "0"? Helt uppenbart var det något som inte stämde här. Lyckligtvis visste jag sedan min tur i den andra hissen, någon minut tidigare, att jag befann mig på våning "0". I tunneln. Och skulle till våning "1". Markplan. Jag tryckte på knapp "1". Men inget hände...

Det var ju typiskt att hissen skulle ha lagt av just nu när jag hade tre väskor på en vagn och en ryggsäck, tänkte jag. Sedan tittade jag närmare på knapparna. Och noterade en annan märklighet. På den här sidan var det inte knapp "0" utan "1" som var grönmarkerad. Vilket skulle betyda att på den här sidan spåren var källarvåningen inte bara det samma som markplan, som på andra sidan. Dessutom var källarvåningen/markplanet detsamma som "Första våningen". Det var helt orimligt. En källarvåning kan väl inte vara första våningen? Samtidigt?

Jag testade att trycka på knapp "2".

push elevator button

Dörrarna stängdes och jag åkte upp till spåret.

Umeå järnvägsstation

Marknivå, om du frågar mig. Men tydligen "Andra våningen" enligt den här hissen. För säkerhets skull testade jag att tryckta på "1" igen.

knapptryckning hiss

Dörrarna stängdes och jag åkte ner i gångtunneln igen.

tunnel under järnvägen umeå

Min misstanke stämde. Gångtunneln var våning "0" i hissen på andra sidan spåren och våning "1" på den här sidan. Som om det inte räckte med det märkliga i att gångtunneln under marken var betecknad grönt, det vill säga markplan/Ground floor. På båda sidor...

Med detta utrett återstod bara en fråga. Om "1" var tunneln och "2" var spåren. Vad var då "0"? Det måste vara något som ligger UNDER tunneln.

Har Umeå en hemlig tunnelbana som inte ens min vän som är Umeåkännare känner till? Eller är det i själva verket någon märklig mellanvåning? Mellan tunneln och spåren? Den ologiska placeringen av knapp "0", mellan knapp "1" och knapp "2" talar ju faktiskt för det.

Fanns bara ett sätt att få reda på det. Jag tryckte på "0". Vad tror du hände?

Ingenting.

Jag blev mycket besviken.

Jag tror fortfarande mest på det där med den hemliga tunnelbanan. Förmodligen måste man ha något mycket speciellt passerkort för att få den där knappen att fungera. Det är den enda rimliga förklaringen.

Varför skulle knappen annars finnas där? Och varför skulle annars våningsplanen vara förskjutna på ena sidan spåren i förhållande till den andra? Ja, varför skulle man överhuvudtaget frångå den internationella standarden att grön knapp betyder markplan? Hur kan man annars få markplanet till våning "2"? Om man inte försöker dölja något som finns ännu längre ner?

Det är som när vetenskapsmännen söker efter något okänt långt ute i rymden, eller kanske efter någon minimal del av atomen. Man kan inte se dem direkt, man kan bara göra så kallade indirekta observationer. Det vill säga se spåren efter dem, eller några andra tecken på att de BÖR finnas där.

På samma sätt kan jag inte se Umeås tunnelbana, men det jag ser talar för att den finns där..

No comments: