Saturday, August 23, 2014

PlanketGBG - Planket 2014

planket, göteborg, planketgbg, fotoplank, utställning, fotoutställning, utomhus, allén, trädgårdsföreningen, 2014
Jag börjar bli något av en Planket-veteran. 2008 anordnades det första Göteborgsplanket, där jag medverkade, och sedan har det hållits varje år. Jag har varit med alla år utom 2011. I år behövde jag inte uppge namn när jag hämtade ut mitt exemplar av utställningskatalogen. Det känns fint, på något vis...

Jag visade bilder ur mitt pågående, ännu odöpta, Sverigeprojekt. Du som brukar läsa den här bloggen har förmodligen sett de flesta. Resten kommer när jag fortsätter min rapportering från det regniga Värmland. Det bör bli någon gång i november...

Det är alltid bra att ha en bild som fångar de förbipasserandes uppmärksamhet. Det är många bilder, och mina ser kanske inte så mycket ut vid en snabb blick. Det krävs att man stannar och tittar ordentligt.

rea, barn, tsyfpl, 2 för 99, foto anders n
I år var det barnrean som fick folk att bromsa in. Vad stod det egentligen? Två steg tillbaka. Och börja se. Inte bara titta lite. Det är en av de saker som projektet handlar om. Alla bilder i det ännu odöpta Sverigeprojektet är nämligen oretuscherade. Det behövs inte. Omvärlden är full av tänkvärda absurditeter. Det gäller bara att vara öppen för dem. Att se dem...

byråkrati
Byråkrati var en annan bild som fick många uppskattande kommentarer...

planket, göteborg, planketgbg, fotoplank, utställning, fotoutställning, utomhus, allén, trädgårdsföreningen, 2014planket, göteborg, planketgbg, fotoplank, utställning, fotoutställning, utomhus, allén, trädgårdsföreningen, 2014
 planket, göteborg, planketgbg, fotoplank, utställning, fotoutställning, utomhus, allén, trädgårdsföreningen, 2014planket, göteborg, planketgbg, fotoplank, utställning, fotoutställning, utomhus, allén, trädgårdsföreningen, 2014

No comments: