Friday, November 16, 2012

Finkulturell debut, nummer 1 - Liljevalchs

liljevalchs, liljevalcks, liljevalks, konsthall, konstmuseum, art museum, stockholm, djurgården, serige, sweden, swedish, tsyfpl, foto anders n

På besök i den kungliga huvudstaden måste man passa på att vara riktigt finkulturell. Så som man aldrig hade tid att vara medan man bodde där. Jag har aldrig tidigare besökt Liljevalchs konsthall, en institution inom svenskt kulturliv. Jag vet inte varför, det har bara inte blivit av. Nu var det dags. Jag tog den nya spårvagnslinjen från Sergels torg och hela vägen ut på Djurgården. Just nu visades En djefla utställning om August Strindberg. En utställning som kanske mer fokuserade på Ågusts målningar och fotografier, än på hans författarskap. Min huvudsakliga anledning till besöket var inte så mycket gubbtjyven själv och hans verk, som det bildspel som var en del av utställningen...

august strindberg, agust, ågust, swedish writer, author, august was here, bildspel, utställning, liljevalchs, liljevalcks, liljevalks, konsthall, konstmuseum, art museum, stockholm, djurgården, serige, sweden, swedish, tsyfpl, foto anders n

August was here
, heter det. Dess avsikt är att placera August Strindberg i vår samtid. Rent bokstavligen. Uppmaningen var att placera honom i en modern bild. Jag har valt att placera honom i en av mina egna...


august strindberg, agust, ågust, swedish writer, author, august was here, bildspel, utställning, liljevalchs, liljevalcks, liljevalks, konsthall, konstmuseum, art museum, stockholm, djurgården, serige, sweden, swedish, tsyfpl, foto anders n

Jag kallar den "Det är synd om barnen". Titeln kom tyvärr inte med i bildspelet. Se bilderna från bildspelet, på Liljevalchs hemsida. Kanske du också vill skicka in en egen bild?

1 comment: